A

Aandacht
Oprechte, onverdeelde aandacht hebben voor de cliënt is van het grootste belang.

Accreditatie
De opleiding KinderCoach is geaccrediteerd door de SRNO. Dit geeft geen recht op vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering.

Anders
Je anders voelen. Dingen anders doen. MAAK VAN ANDERS ZIJN JE KRACHT!

Ambulant
Omdat ik de kinderen graag in hun eigen vertrouwde omgeving coach, werk ik ambulant, voornamelijk bij de kinderen thuis. Indien gewenst kan ook worden gezocht naar een fijne externe locatie in de buurt van het thuisadres, op school of bij de BSO.

 

B

Beelddenken
Informatie verwerken in beelden i.p.v. in geschreven tekst. Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking is beelddenker. Veel van deze mensen hebben moeite met lezen, geautomatiseerd rekenen of van beide. Beelddenkers kunnen worden getraind volgens de ‘Ik leer anders’ methode, waarmee uitstekende resultaten worden behaald.

 

C

Cliënt
De persoon die gecoacht wordt.

Coach
Begeleider. De coach helpt de cliënt om zelf tot inzichten te komen.

Creatief
Tijdens de sessies gebruik ik veel creatieve werkvormen, zoals tekenen, verven, knippen en plakken.

 

D

Doel(en)
Vooraf wordt het doel (of de doelen) duidelijk bepaald. Dit is leidend voor de sessies en op de te bereiken doelen wordt ook het coachtraject geschreven.

Doen
Tijdens de coachsessie doen we wat de cliënt op dat moment nodig heeft. Dit kan heel veel zijn, maar dit kan ook een moment van rust zijn.
De cliënt staat centraal, dus geen vastgestelde agenda.

 

E

Effectiviteit
De sessies hebben altijd effect. Soms is het effect direct merkbaar, soms moet het even inwerken is komen inzichten later. Het komt regelmatig voor dat cliënten na een week aangeven dat ze een oplossing hebben bedacht of verandering hebben bemerkt, doordat ze dingen anders hebben gedaan.

eigenWIJZ
Op je eigen manier, anders ervaren als positief.

 

F

Facebook
Op de Facebookpagina van eigenWIJZ worden regelmatig blogs, recensies en interessante weetjes gepost.

Foto’s
Tijdens sommige sessies maakt ik foto’s van de cliënt of van de werkvormen waar ze mee bezig zijn. Dit  gebeurt altijd alleen na toestemming (van de ouders).

 

G

Gevoeligheid
eigenWIJZ coachen is gespecialiseerd in (hoog) gevoelige kinderen en volwassenen.

Geweld
Bij een vermoeden van huiselijk geweld of seksueel misbruik, neem ik volgens protocol contact op met de daarbij betrokken instanties, met kennisgeving aan de ouders.

Gezin
Vaak wordt in het een coachtraject het hele gezin meegenomen, omdat  ook externe prikkels veel kunnen doen met een kind. Dus papa’s, mama’s en broertjes en zusjes. Zelfs de invloed van opa’s en oma’s kan van belang zijn.

 

H

Handpop
Handpoppen en knuffels worden regelmatig gebruikt tijdens de sessies, met als doel motoriek, gevoel,  creativiteit en fantasie te stimuleren. Momenteel helpen Joep en Tessa me bij diverse sessies. Voor het werken met poppen als pedagogisch hulpmiddel is een certificaat behaald bij Handpop.nl te Elst.

Honderdmat
Hulpmiddel voor beelddenkers om geautomatiseerd te leren optellen en aftrekken.

Huisbezoek
Omdat ik ambulant werk, kom ik regelmatig bij je thuis. Maar als tijdens het intakegesprek kom ik op huisbezoek, om een indruk te krijgen van de woon- en gezinssituatie van de cliënt.

Humor
Tijdens de sessie wordt buiten hard gewerkt ook heel veel gelachen. Humor is erg belangrijk tijdens het hele traject.

 

 

I

Iedereen
Iedereen is anders en iedereen verdient het om geholpen te worden als het even niet zo lekker gaat. Iedereen die zich prettig voelt bij mij als coach en bij mijn werkwijze is dan ook meer dan van harte welkom.

IEMT
Vanaf november 2017 kunnen ook IEMT-sessies (Integral Eye Movement Therapy) worden ingezet bij het verwerken van traumatische ervaringen.

Ik leer anders
eigenWIJZ coachen is gecertificeerd Beelddenk-coach volgens de Ik Leer Anders methode van Agnes Oosterhuis.

 

J

Jij
Jij ben belangrijk in het traject en als coach richt ik me dan ook op jou als cliënt.

Joep
Joep is één van de twee therapeutische poppen van eigenWIJZ. Hij helpt regelmatig bij kinderen die het moeilijk vinden met volwassenen in gesprek te gaan. Joep kan zich heel goed inleven in de situatise en emoties van het kind. Joep kan naast gesprekken voeren ook worden aan- en uitgekleed en kan
worden geknuffeld.

 

K

Kleur
Tijdens de sessie werken we veel met kleur. Kleuren koppelen aan prikkels en emoties werkt erg verhelderend. Het geeft vaak inzicht in hoe je dingen ervaart.

Knutselen
Dat doen we vaak tijdens de sessies: tekenen, knippen, plakken, verven, scheuren … alles om visueel zaken inzichtelijk te maken en omdat het leuk is!

 

L

Leerkracht
Een gesprek met de leerkracht(en) of mentoren is vaak onderdeel van het coachtraject.

Leespijl
Hulpmiddel voor beelddenkers om te helpen de hele tekst te lezen.

Leuk
Gecoacht worden is hard werken. Je gaat enorm met jezelf aan de slag. Om zo veel mogelijk resultaat te behalen, zorgen we er samen voor dat de sessie vooral ook erg leuk en gezellig zijn.

Luisteren
Luisteren is een van de meest essentiële vaardigheden de ik als coach moet bezitten. Luisteren zonder oordeel en zonder vooropgezette agenda.

 

M

Mooi
Kom bij mij eens in de spiegel kijken om te zien hoe mooi en hoe krachtig je bent!

 

N

Nieuw
Ook als coach moet ik ervoor zorgen dat ik steeds op de hoogte ben van de nieuwste technieken en ontwikkelingen. Hiervoor volg ik regelmatig nieuwe workshops en worden steeds nieuwe materialen aangeschaft om in te zetten tijdens de sessies.

 

O

Opdrachten
Na afloop van de sessies werk ik vaak met kleine, overzichtelijke opdrachten. Dit is geen verplichting, maar het helpt vaak om meer inzicht te krijgen in wat in de tussenliggende periode gebeurt. Een voorbeeld is om na iedere boze bui in 1 woord op te schrijven waar de bui nu vandaan kwam.

Openheid
Als coach ben ik erg open naar mijn cliënten. Ook ik ben een mens, dochter en mama. Als ik denk dat het delen van privé-informatie kan helpen tijdens een traject, kies ik ervoor dit in te zetten/gebruiken.

 

P/Q

Particulier
In de praktijk richten ik me voornamelijk op particulieren. Maar ook bij bedrijven ben ik werkzaam in hervormingsprocessen. Dit gebeurt dan op interim/projectbasis.

Playmobil
Materiaal dat ingezet wordt tijdens systeemopstellingen, om inzicht te krijgen in bepaalde situaties (zoals school, thuis, sportclub, etc.).

Primair
Tijdens de sessies zal ik je regelmatig primair te reageren op vragen of bij opdrachten. Reacties vanuit je eerste gedachte of gevoel zijn meestal de juiste, omdat ze vanuit het onderbewuste worden gestuurd.

 

R

Resultaat
Samen spreken we in het intakegesprek een doel af. Een doel dat we willen behalen binnen de voorgestelde termijn en het aantal afgesproken sessies. Resultaatgerichtheid is erg van belang in het coachwerk, omdat dit de enige manier is waarmee je kunt ‘meten’ of de gestelde doelen zijn behaald.

 

S

Samen
Binnen het coachtraject is samenwerking en wederzijds vertrouwen van essentieel belang. Niet ik, maar jij bent verantwoordelijk voor de voortgang en ontwikkeling. Als coach ben ik slechts jouw begeleider.

Schrijven
Het helpt om dingen van je af te schrijven. Koop eens een mooi boekje voor jezelf en schrijf de dingen op die je bezig houden, die indruk op je maken of die je niet wilt vergeten.

Situatieschets
Tijdens schoolbezoeken en/of observaties binnen een gezin, maak ik graag gebruik van situatieschetsen om inzichtelijk te maken wat gebeurt. Ook opstellingen met behulp van Playmobil kunnen situaties vaak prachtig in beeld brengen.

Spiegel
Kom je bij mij voor de spiegel staan om eens echt goed naar jezelf te kijken? Of mag ik jou de spiegel voorhouden, zodat je inzicht krijgt in je eigen gedrag en handelen?

 

T

Terug
Er is altijd een weg terug, maar ik nodig je uit om stappen vooruit te zetten, zodat je (weer) controle krijgt over situaties die je niet prettig vindt.

Tessa
Tessa is één van de twee therapeutische poppen van eigenWIJZ. Ze helpt regelmatig bij kinderen die het moeilijk vinden met volwassenen in gesprek te gaan. Tessa kan zich heel goed inleven in de situatie en emotie van het kind. Tessa kan naast gesprekken voeren ook worden aan- en uitgekleed en kan geknuffeld.

Thuis
De haven die voor iedereen veilig zou moeten zijn. Thuis is ook waar ik (ambulant) kom om je te coachen en begeleiden. In je eigen vertrouwde omgeving, met het gemak dat je niet steeds naar een andere locatie hoeft te reizen.

 

U

Uithuilen
Soms is het nodig om oud verdriet naar buiten te laten komen en eens goed uit te huilen. Zo kun je de weg vooruit ‘schoonspoelen’ en de spanning in je lichaam omlaag brengen.

 

V

Vergoeding
De sessies in mijn praktijk worden niet standaard vergoed door ziektekostenverzekeraars.
Als coach heb ik een bewuste keuze gemaakt om geen inmenging te krijgen vanuit verzekeringsmaatschappijen, omdat ik op mijn eigenWIJZe met jou aan jouzelf wil kunnen werken.

 

W

Wandelen
Afhankelijk van de doelgroep en de problematiek, kies is er regelmatig voor om ter afwisseling samen naar buiten te gaan. Letterlijk even de muren weghalen en de vrije natuur in. Vaak zorgt dit voor een doorbraak in het traject, waardoor weer vrijheid ontstaat om verdere stappen te kunnen maken.
Bij kinderen gebeurt dit vanzelfsprekend alleen na toestemming van de ouders.

 

XY

eXtra’s
Geen traject is hetzelfde, want iedereen is anders. Per traject kijk ik dus ook echt naar wat iemand nodig heeft om te groeien. Hiervoor zullen vaak eXtra middelen of technieken in worden gezet, die op ad hoc basis worden beslist.

 

Z

Zelf
Zelf doen. Werken aan de je Zelfbeeld, Zelfvertrouwen en Zelfacceptatie.
Je gaat zelf aan het werk, soms is dat hard werken, maar soms gaat het ook vanzelf.
Als coach help ik je hierbij en ondersteun je wanneer je het lastig vindt.