Eigen
WIJZ
EigenWIJZ coachen

Aangeboren
Manier van doen
Jou begeleiden in zijn wie je bent!

The things that make me different, are the things that make ME!

Varkentje (uit Winny the Pooh)